Tag Archives: tranh đám cưới chuột

Tranh thêu chữ thập Đám Cưới Chuột

Tranh thêu chữ thập Đám Cưới Chuột in sẵn 100% Bộ kit gồm: kim, chỉ, aida 11ct in sẵn 100%, mẫu thêu (chart) Kích thước: 112cm x 74cm